downloads

bureau

Algemene Voorwaarden - DNR 2011 (nl)
Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur
 40 pagina's | 175 KB | 01-07-2013  1e herz (pdf)

Algemene Voorwaarden  - CR 2013 (nl)
Rechtsverhouding consument–architect CR 2013
3 pagina's | 395 KB | 2013  v1.0 (pdf)

Factsheet Hendrik (nl)
3 pagina's | 387 KB  | 15-05-2016  v1.0 (pdf)

Factsheet Ido (nl)
3 pagina's | 455 KB  | 15-05-2016  v1.0 (pdf)

bim

RVB BIM Norm v1.1, februari 2013 (Actuele versie)

meer >>

De actuele versie van de RVB BIM Norm stelt op veel aspecten (nog) geen eisen of algemeen geformuleerde eisen. Hiermee willen we het gebruik van BIM door leveranciers en opdrachtgevers stimuleren. De leerervaringen die we hiermee opdoen, leiden de komende jaren tot nieuwe versies van de norm. Ook willen we de norm voorschrijven bij meer contractvormen. Ontwikkeling van de BIM norm is ook afhankelijk van verbreding van toepassing in de branche en van ICT-ontwikkelingen.

In het huidige ontwikkelingsstadium zetten we de BIM norm nog op kleine schaal in. Langzamerhand doen we meer ervaring op met handhaven van de norm en benutting van de BIM-informatie. De DBFMO-contracten waarin we BIM hebben voorgeschreven zijn nog in de ontwerp- en uitvoeringsfase. We hebben nog geen ervaring uit de exploitatiefase.

<< minder

projecten

Prijsvraag, World Sustainability Centre Afsluitdijk -  2009 (nl)
 2 pagina's | 1,3 MB | presentatie panelen  12-10-2009  (pdf)

Inzending voor de internationale en openbare ideeënprijsvraag voor het "World Sustainability Centre Afsluitdijk". De prijsvraag was een initiatief van Stichting Duurzaamheidscentrum, TU Delft en het Cartesius Instituut. Aanleiding voor de competitie was de besluitvorming van het kabinet in het voorjaar van 2010 over de Toekomst van de Afsluitdijk.


parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };