Deze “jonge honden” maken professionele kennis breed toegankelijk. Voor kwaliteit is geen groot bureau nodig.


bureau

Onze frisse ideeen en energie zetten wij om in heldere en aansprekende ontwerpen. Op deze manier hebben we meerdere opdrachtgevers geholpen aan mooie plannen, waaronder particulieren, bedrijven, project ontwikkelaars en overheden. Onze ruime ervaring  bij gerenommeerde architectenbureaus gebruiken wij om kwalitatief hoogwaardige projecten te maken, u heeft geen groot bureau meer nodig.. Ons bureau is onderdeel van een groeiend netwerk waardoor snel geschakeld kan worden.

ontwerp

In onze ontwerpen kiezen wij voor een “frisse doelmatigheid”. Dit resulteert in een gebouw met een meerwaarde in beleving, gebruik en exploitatie. Voordat wij een ontwerp maken beoordelen wij het plan op haalbaarheid. Samen met u als initiatiefnemer bekijken wij de scope van het project en zetten we de stappen uiteen. In elke opgave liggen verborgen kansen om extra kwaliteit te genereren. Aan ons de taak om ze te vinden en te benutten. Graag tonen wij u de ontwerpkeuzes en de mogelijkheden die wij zien.

Architectuur moet tot de verbeelding spreken en ruimte bieden om activiteiten te kunnen ontplooien. Wij streven daarom naar zoveel mogelijk ruimte voor fantasie, ideeen en vrijheid in gebruik…

Bouwtechniek

Een goed gebouw kan niet los gezien worden van de techniek. Een heldere bouwkundige structuur en toepassing van duurzame materialen verhogen de kwaliteit van een gebouw en het gebruik hiervan. Met onze bouwkundige ambitie en ervaring zorgen wij ervoor dat de bouwtechniek naadloos aansluit bij het architectonisch ontwerp. Heeft u reeds een ontwerp? wij pakken het op en kunnen het voor u verder uitwerken. .

coordinatie

Bouwen is keuzes maken. Voor de aanvang van een bouwinitiatief is het belangrijk te weten wat er mogelijk is. Een bouwplan is gebonden aan onder andere het budget, vigirende Wet- en regelgeving, marktwerking en ruimtelijke en constructieve mogelijkheden. Wij kunnen tijdens elke fase van het project, op dit vlak, uw belangen behartigen.

BIM

Met BIM (Building Information Modelling) kunnen wij doelmatig communiceren en creatief ontwerpen. In onze dagelijkse praktijk houdt dit in dat we op een effectieve manier kunnen werken.

parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };