over Metselaardeboer

metselaardeboer is een jong ontwerpend bureau voor architectuur

Deze “jonge honden” maken professionele kennis breed toegankelijk. Voor kwaliteit is geen groot bureau nodig.


bureau

Onze frisse ideeen en energie zetten wij om in heldere en aansprekende ontwerpen. Op deze manier hebben we meerdere opdrachtgevers geholpen aan mooie plannen, waaronder particulieren, bedrijven, project ontwikkelaars en overheden. Onze ruime ervaring  bij gerenommeerde architectenbureaus gebruiken wij om kwalitatief hoogwaardige projecten te maken, u heeft geen groot bureau meer nodig.. Ons bureau is onderdeel van een groeiend netwerk waardoor snel geschakeld kan worden.

ontwerp

In onze ontwerpen kiezen wij voor een “frisse doelmatigheid”. Dit resulteert in een gebouw met een meerwaarde in beleving, gebruik en exploitatie. Voordat wij een ontwerp maken beoordelen wij het plan op haalbaarheid. Samen met u als initiatiefnemer bekijken wij de scope van het project en zetten we de stappen uiteen. In elke opgave liggen verborgen kansen om extra kwaliteit te genereren. Aan ons de taak om ze te vinden en te benutten. Graag tonen wij u de ontwerpkeuzes en de mogelijkheden die wij zien.

Architectuur moet tot de verbeelding spreken en ruimte bieden om activiteiten te kunnen ontplooien. Wij streven daarom naar zoveel mogelijk ruimte voor fantasie, ideeen en vrijheid in gebruik…

Bouwtechniek

Een goed gebouw kan niet los gezien worden van de techniek. Een heldere bouwkundige structuur en toepassing van duurzame materialen verhogen de kwaliteit van een gebouw en het gebruik hiervan. Met onze bouwkundige ambitie en ervaring zorgen wij ervoor dat de bouwtechniek naadloos aansluit bij het architectonisch ontwerp. Heeft u reeds een ontwerp? wij pakken het op en kunnen het voor u verder uitwerken. .

coordinatie

Bouwen is keuzes maken. Voor de aanvang van een bouwinitiatief is het belangrijk te weten wat er mogelijk is. Een bouwplan is gebonden aan onder andere het budget, vigirende Wet- en regelgeving, marktwerking en ruimtelijke en constructieve mogelijkheden. Wij kunnen tijdens elke fase van het project, op dit vlak, uw belangen behartigen.

BIM

Met BIM (Building Information Modelling) kunnen wij doelmatig communiceren en creatief ontwerpen. In onze dagelijkse praktijk houdt dit in dat we op een effectieve manier kunnen werken. Daarnaast bieden we professionele partijen BIM-ondersteuning. zie BIM.

OVER METSELAARDEBOER

In onze vernieuwde architectuurstudio bent u van harte welkom!

de partners

De architecten Hendrik Metselaar en Ido de Boer hebben in 2015 het bureau metselaardeboer BV opgericht. De gezamenlijke ambities en complementaire vaardigheden maken deze creatieve onderneming mogelijk.


team2

HENDRIK METSELAAR

Partner Architect

HENDRIK

Geboren te Hoorn, 1977. Enthousiast en gedreven architect staat het liefst midden in het ontwerp- en het bouwproces. “Het is mooi om een gebouw te zien verrijzen, op papier en op de werkelijke lokatie”. In zijn jeugd was hij al druk bezig met tekeningen en bouwen. Zijn beroepskeuze was snel gemaakt. Als architect heeft hij gewerkt bij toonaangevende architectenbureau’s aan vele projecten, uiteenlopend in grootte en type. Zijn grote kennis zorgt voor een goede beoordeling van de opgave, zodat een project tot een goed einde kan worden gebracht.

team2

IDO DE BOER

Partner Architect

IDO

Geboren te Hoorn, 1975. Enthousiast en gepassioneerd architect met een voorliefde voor alles wat met BIM te maken heeft. “Tien jaar geleden kwam ik in aanraking met Autodesk Revit en zag direct de ongekende mogelijkheden ervan in.” Op de HTS-Bouwkunde heeft Ido zich verzekerd van een uitstekende technische basis. Al tijdens het afronden van de TU werkte hij bij toonaangevende architectenbureau’s. In 2009 startte hij MAAKMAAR, een faciliterend bureau in BIM engineering waarmee hij veel grote bureaus met succes heeft ondersteund.

downloads

bureau

Algemene Voorwaarden - DNR 2011 (nl)
Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur
 40 pagina's | 175 KB | 2013 (pdf)

Algemene Voorwaarden  - CR 2013 (nl)
Rechtsverhouding consument–architect
3 pagina's | 395 KB | 2013  v1.0 (pdf)

Factsheet Hendrik (nl)
3 pagina's | 387 KB  | 05-2016  v1.0 (pdf)

Factsheet Ido (nl)
3 pagina's | 455 KB  | 05-2016  v1.0 (pdf)

bim

RVB BIM Norm v1.1, februari 2013

READ MORE

De actuele versie van de RVB BIM Norm stelt op veel aspecten (nog) geen eisen of algemeen geformuleerde eisen. Hiermee willen we het gebruik van BIM door leveranciers en opdrachtgevers stimuleren. De leerervaringen die we hiermee opdoen, leiden de komende jaren tot nieuwe versies van de norm. Ook willen we de norm voorschrijven bij meer contractvormen. Ontwikkeling van de BIM norm is ook afhankelijk van verbreding van toepassing in de branche en van ICT-ontwikkelingen.

In het huidige ontwikkelingsstadium zetten we de BIM norm nog op kleine schaal in. Langzamerhand doen we meer ervaring op met handhaven van de norm en benutting van de BIM-informatie. De DBFMO-contracten waarin we BIM hebben voorgeschreven zijn nog in de ontwerp- en uitvoeringsfase. We hebben nog geen ervaring uit de exploitatiefase.

READ LESS

projecten

Prijsvraag, World Sustainability Centre Afsluitdijk -  2009 (nl)
 2 pagina's | 1,3 MB | presentatie panelen  12-10-2009  (pdf)

Inzending voor de internationale en openbare ideeënprijsvraag voor het "World Sustainability Centre Afsluitdijk". De prijsvraag was een initiatief van Stichting Duurzaamheidscentrum, TU Delft en het Cartesius Instituut. Aanleiding voor de competitie was de besluitvorming van het kabinet in het voorjaar van 2010 over de Toekomst van de Afsluitdijk.

parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };