gebouw en model

Voor de bouwopgave werden er hoge eisen gesteld aan materialisatie, detailleringen en kwaliteit van de uitvoering. Als complicerende factor dienen de werkzaamheden gefaseerd te worden uitgevoerd terwijl de passagiersstromen en commerciële activiteiten in lounge 2 ongehinderd doorgang kunnen vinden.. Een goed model van de bestaande situatie is de basis geweest voor de verdere uitwerking en de uitvoering van het plan.

parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };