bim engineering

Wanneer de RvB BIM-norm van toepassing is, is het van belang om van begin af aan met een goed opgezet BIM-model te werken, zodat communicatie tussen de partijen en de Overheid goed verloopt. Het reeds aanwezige model bleek onvoldoende te voldoen aan genoemde norm. OMA heeft Ido de Boer gevraagd dit op te lossen. Er er veel tijd gaan zitten in het oplossen van clashes, toevoegen van data, hernoemen van elementen en het uitpluizen van parameters. RvB heeft het beschikbaarheidscertificaat afgegeven.

parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };