gebouw en klimaat

Het WSCA bestaat uit een lichte, zelf- dragende structuur van kegelvormige elementen. De vormgeving van de kegels staan in relatie tot de weersomstandig-heden buiten en het ruimtegebruik eronder. Ruimten voor tijdelijk gebruik en ruimten voor permanent gebruik wisselen elkaar in het gebouw af. Ruimten voor tijdelijk gebruik zijn hoog en de kegelconstructie laag, snelle tempe-ratuursverschillen in een korte tijd door bezoekers of de zon zijn hier mogelijk. Ruimten met een permanent gebruik zijn laag en hebben een hoge kegelconstructie, hier heerst een stabiel klimaat met minimale invloed van buiten.

parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };