competition


World Sustainability Centre

Architect
mdb
Jaar
2009
Programma
Publieke gebouwen
Schaal
3.000 m2

World sustainability centre

Prijsvraag inzending „In-between conditions” t.b.v. het World Sustainability Centre nabij de afsluitdijk heeft als programma een informatie en een onderzoekcentrum. Een duurzaam publiek gebouw dat gebruik maakt van en reageert op heersende klimatologische condities. Een landtong vormt de locatie voor het nieuwe World Sustainability Centre Afsluitdijk ( WSCA ). Een groot, multi-level auditorium / cinema vormt het hart van de WSCA en heeft een sleutelrol in het gebruik, het verbindt of begrenst de functies op verschillende niveau’s, tijdens de dag, week, maand en/of jaar kan deze optimaal worden gebruikt.

 CONCEPT

De zelfdragende structuur boven de ruimten vormt de scheiding tussen het binnen en buiten klimaat. De structuur reguleert de opwarming en ventilatie van de ruimten en  zorgt voor de energie opwekking en het opvangen van regenwater.

gebouw en klimaat

Het WSCA bestaat uit een lichte, zelf- dragende structuur van kegelvormige elementen. De vormgeving van de kegels staan in relatie tot de weersomstandig-heden buiten en het ruimtegebruik eronder. Ruimten voor tijdelijk gebruik en ruimten voor permanent gebruik wisselen elkaar in het gebouw af. Ruimten voor tijdelijk gebruik zijn hoog en de kegelconstructie laag, snelle tempe-ratuursverschillen in een korte tijd door bezoekers of de zon zijn hier mogelijk. Ruimten met een permanent gebruik zijn laag en hebben een hoge kegelconstructie, hier heerst een stabiel klimaat met minimale invloed van buiten.


parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };