over Architectuur BIM engineering

Voor ons is BIM een middel dat we inzetten om doelmatig te communiceren en creatief te kunnen ontwerpen. We zien het echter niet als doel op zich.

wat is bim?

BIM is een procedure waarbij één centraal intelligent 3D-model wordt gebruikt tussen alle partijen (zoals architecten, installateurs, constructeurs) en gedurende het gehele proces. Doordat ontwerpen, visualisatie, simulatie en samenwerking mogelijk worden gemaakt zorgt ervoor dat op innovatieve wijze minder fouten worden gemaakt tijdens het gehele bouwproces.  BIM levert meer kwaliteit zowel tijdens het ontwerpproces als tijdens de uitvoering.  Daar profiteren onze opdrachtgevers direct van!

Het uitgangspunt voor het ontwerpproces is dat de betrokken partners (architect, bouwkundige, constructeur en alle overige adviseurs) op basis van één 3D-model tot een volledig geïntegreerd ontwerp komen. Alle vereiste en benodigde informatie over objecten, materialen en eigenschappen worden digitaal, uitwisselbaar en centraal bereikbaar opgeslagen. Hierdoor ontstaat eenduidigheid en worden onjuistheden, onduidelijkheden en onvolkomenheden in het voortraject herkend, onderkend en daardoor voorkomen. Door de continue communicatie tussen de ontwerp partijen wordt het proces éénmalig doorlopen en worden correctie werkzaamheden achteraf tot een minimum beperkt.

 

DE VOORDELEN VAN BIM voor u OP EEN RIJ gezet.

 

Kostenbewaking

Het BIM-model bevat alle intelligentie die nodig is om de hoeveelheden één op één te kunnen genereren, waardoor de bouw­kosten snel en nauwkeurig kunnen worden bepaald en centraal kunnen worden bijgehouden. Hierdoor wordt niet alleen tijd bespaard, maar kunnen eventuele wijzigingen nauwkeuriger met de opdrachtgever besproken worden. Kortom, vanuit een kostenoogpunt, vormt het BIM model een perfecte basis om gedurende het proces in meer detail de kosten te kunnen bewaken.

Tijdwinst

Tijdens de ontwerpfase in de BIM-methode komen in een vroeg stadium sneller knelpunten naar voren dan tijdens een traditioneel ontwerpproces. Door de inbreng van de betrokken adviseurs samen te brengen in één model zal er tijdwinst worden geboekt tijdens de gehele bouwfase. Door de ontwerpcoördinatie en samenwerking van de verschillende disciplines wordt in één doorloop direct het juiste eindresultaat bereikt.

MagiCAD_BIM_Image

 

Het uitgangspunt voor het ontwerpproces is dat de betrokken partners (architect, bouwkundige, constructeur en alle overige adviseurs) op basis van één 3D-model tot een volledig geïntegreerd ontwerp komen. Alle vereiste en benodigde informatie over objecten, materialen en eigenschappen worden digitaal, uitwisselbaar en centraal bereikbaar opgeslagen.

 

INFORMATIE

Als het punt bereikt is dat het definitief ontwerp gereed is, er een schat aan informatie die de diepgang van een traditionele bouwvoorbereiding overstijgt. Hierdoor zal er in de volgende fases (bouwvoorbereiding, bestek, aanbesteding en uitvoering) veel tijd en kosten kunnen worden bespaard. Daarnaast wordt de ad-hoc uitvoeringscoördinatie aanzienlijk gereduceerd.

REDUCTIE FAALKOSTEN

De BIM-methode biedt vele mogelijkheden om eventuele problemen en knelpunten in een ontwerp in een vroeg stadium boven water te krijgen. Hierdoor kunnen deze op het juiste moment worden opgelost: tijdens de ontwerpfase in plaats van tijdens de uitvoeringsfase. De kosten van het oplossen van problemen en knelpunten zijn in een goed werkend BIM-model beduidend lager dan in een traditioneel proces. Met de BIM-methode is een significante reductie van de faalkosten te realiseren.

 


Architectuur is het coördineren van ruimtelijke dromen. 10 jaar terug in aanraking met Revit waarmee de ruimtelijke dromen vorm te kunnen geven. met het bouwen van een 3D BIM model komt de bouwpraktijk steeds dichter bij, bij architect en bij opdrachtgever.


 

UITVOERING

Een 3D-model levert voor de aannemer veel voorkennis op waardoor hij bij het aanbesteden een reële inschatting kan maken van de risico’s die hij met de uitvoering van het project aangaat. Ook kunnen de ontwikkelingen in latere fases direct op alle reële mogelijkheden beoordeeld worden, waarmee aanzienlijk veel tijd bespaard wordt.  Zo kunnen bijvoorbeeld uitvoeringsproblemen in vroeg stadium worden geconstateerd die tijdens de uitvoering exponentiële kostenconsequenties kunnen hebben.

communicatie

BIM betekent ook dat het traditionele afstemmen van plattegronden, gevels en doorsneden verandert. Binnen het 3D-model worden de plattegronden en de gevels tegelijk ontwikkeld. Voor de engineering kunnen de doorsneden op elke gewenste plek en op elk gewenst tijdstip gegenereerd worden. Hierdoor wordt een betere communicatie verkregen, zowel naar de opdrachtgever toe als naar de uitvoerende partijen.

Samenwerking is een belangrijk facet in de bouwpraktijk. Op het juiste moment informatie delen is hierin het belangrijkste. Voor onze projecten zetten we deze kennis en techniek in. Daarnaast bouwen wij modellen voor andere architecten en adviseren en begeleiden wij bedrijven met de implementatie van een BIM werkomgeving die toegespitst is op de regen bureau stijl.

 

3516_Clash_large

Ruimtelijk inzicht

Ook op het gebied van plattegrondontwikkeling kan de opdrachtgever profijt hebben van de voordelen van BIM. Een platte tekening is vaak geen ideaal communicatiemiddel. Het 3D model vormt een ideale basis om snel een detail ruimtelijk inzichtelijk te maken en een beeld op te roepen van de toekomstig te bouwen ruimte. Door dit ruimtelijke inzicht, kan de opdrachtgever in het ontwerpstadium nog wijzigingen doorvoeren die anders pas tijdens de uitvoeringsfase aan het licht zouden zijn gekomen.

presentaties

Indien de opdrachtgever 3D-impressies nodig heeft voor presentaties, verkoopbrochures of andere doeleinden, zijn deze op het model van het ontwerpteam te baseren. Dat betekent dat een visualisatiespecialist niet opnieuw hoeft te tekenen, maar direct kan beginnen met toekennen van de materialen en het plaatsen van de juiste belichting.

exploitatie

Het 3D-model met daaraan gekoppeld de materiaalstaten en de hoeveelheden is een uitstekende informatiebron voor het opstellen van een exploitatiemodel. Onderhoudschema’s kunnen direct gekoppeld worden aan de staten die door het systeem kunnen worden gegenereerd. Daarnaast krijgt u inzicht in uw toekomstige verbruik van uw energiestromen.

 

parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };