over BIM

Voor ons is BIM een middel dat we inzetten om creatief te kunnen ontwerpen en doelmatig te communiceren.

ido OVER BIM

“Tien jaar geleden kwam ik in aanraking met Autodesk Revit en zag direct de ongekende mogelijkheden ervan in. Daar plukken wij en onze opdrachtgevers nu de vruchten van!”


wat is bim?

Intelligent model

BIM (Building Information Modelling) is een werkwijze waarbij met een intelligent 3D-model gewerkt wordt. Het is mogelijk met betrokken bouwpartners (Architect, bouwkundige en alle overige adviseurs) in dit model te werken. Hierdoor is een volledig geïntegreerd ontwerp mogelijk waarbij er altijd beschikking is over de actuele informatie van het ontwerp. Dit resulteert in minder fouten, minder faalkosten en een hogere kwaliteit van het uiteindelijke gebouw.

 

BIM en ontwerp

Met een intelligent 3D-model kunnen we al in een vroeg stadium het ruimtelijk ontwerp  inzichtelijk maken, voor onszelf en de opdrachtgever. Op een snelle manier kunnen we de oppervlaktes, inhoud en hoeveelheden van een project boven tafel krijgen. De uitgangspunten van het project kunnen hiermee getoetst worden, denk hierbij aan het bouwbudget. Ontwerp keuzes kunnen hierop worden gebaseerd. 2d-tekeningen, 3d beelden en uittrekstaten kunnen worden gegenereerd uit het model.

 

 

bim engineering

Ido en bim

In de afgelopen tien jaar heb ik dagelijks met BIM en Autodesk Revit gewerkt in alle fasen van het werk. De ontwikkeling is sindsdien razendsnel gegaan. Waar het eerste project voornamelijk bestond uit het modelleren van het gebouw in een 3D model, draait het vandaag de dag ook om het opzetten, beheren en coördineren van de data in de 3D-modellen.    Als BIM adviseur ben ik op dit moment betrokken bij het RAI hotel in Amsterdam van OMA. Mijn beste advies is goed na te denken wat het uiteindelijke doel van het BIM-project is, zodat er geen onnodige informatie of geometrie in je model belandt. Een goed opgezet model is goud waard. Met veel enthousiasme ben ik onderdeel van de ontwikkeling op BIM gebied en pas ik de snelle ontwikkelingen toe in de praktijk.

Een goed opgezet BIM-model is goud waard.

BIM engineering

Wij kunnen voor u een BIM-project opzetten en modelleren. Hierbij is het belangrijk zowel de geometrie als informatie goed in te voeren. Dit is een kunst op zich. Onze modellen kunnen voldoen aan diverse vigerende standaarden zoals de DRS en de RVB-Bim Norm. Het resultaat van een goede opgezet is een snel model, met goed uitleesbare informatie. Onze modellen zijn tevens geschikt te maken voor een beheerfase.

ADVIES / IMPLEMENTATIE

Veel bedrijven worstelen met de implementatie van BIM binnen hun bureau. Revit werkt simpelweg niet straight-out-the-box. Onlangs hebben we bij een middelgroot bureau Revit geïmplementeerd parallel aan hun lopende projecten. Het voordeel van deze "jumpstart" is dat er geen tijdsverlies is ontstaan. Een ingeregelde template met bibliotheek is het startpunt voor de verdere BIM-engineering binnen uw bureau.

coordinatie

Het succes van complexe BIM-projecten valt of staat met coördinatie. Deze projecten bestaan uit meerdere (aspect)modellen van verschillende partijen   (bouwkundig, constructief, installaties) die samen een hoofdmodel vormen. Eenduidigheid in opzet van de modellen is hierbij van wezenlijk belang.Belangrijk onderdeel van de coördinatie is het maken van duidelijke afspraken, het monitoren van clashes en het valideren van data, doormiddel van software als Navisworks en Solibri.

 

DE VOORDELEN VAN BIM VOOR U OP EEN RIJ GEZET.

KOSTENBEWAKING

Het BIM-model bevat alle intelligentie die nodig is om de hoeveelheden één op één te kunnen genereren, waardoor de bouw­kosten snel en nauwkeurig kunnen worden bepaald en centraal kunnen worden bijgehouden. Hierdoor wordt niet alleen tijd bespaard, maar kunnen eventuele wijzigingen nauwkeuriger met de opdrachtgever besproken worden. Kortom, vanuit een kostenoogpunt, vormt het BIM model een perfecte basis om gedurende het proces in meer detail de kosten te kunnen bewaken.

TIJDWINST

Tijdens de ontwerpfase in de BIM-methode komen in een vroeg stadium sneller knelpunten naar voren dan tijdens een traditioneel ontwerpproces. Door de inbreng van de betrokken adviseurs samen te brengen in één model zal er tijdwinst worden geboekt tijdens de gehele bouwfase. Door de ontwerpcoördinatie en samenwerking van de verschillende disciplines wordt in één doorloop direct het juiste eindresultaat bereikt.

MagiCAD_BIM_Image

Het uitgangspunt voor het ontwerpproces is dat de betrokken partners (architect, bouwkundige, constructeur en alle overige adviseurs) op basis van één 3D-model tot een volledig geïntegreerd ontwerp komen. Alle vereiste en benodigde informatie over objecten, materialen en eigenschappen worden digitaal, uitwisselbaar en centraal bereikbaar opgeslagen.

INFORMATIE

Als het punt bereikt is dat het definitief ontwerp gereed is, er een schat aan informatie die de diepgang van een traditionele bouwvoorbereiding overstijgt. Hierdoor zal er in de volgende fases (bouwvoorbereiding, bestek, aanbesteding en uitvoering) veel tijd en kosten kunnen worden bespaard. Daarnaast wordt de ad-hoc uitvoeringscoördinatie aanzienlijk gereduceerd.

REDUCTIE FAALKOSTEN

De BIM-methode biedt vele mogelijkheden om eventuele problemen en knelpunten in een ontwerp in een vroeg stadium boven water te krijgen. Hierdoor kunnen deze op het juiste moment worden opgelost: tijdens de ontwerpfase in plaats van tijdens de uitvoeringsfase. De kosten van het oplossen van problemen en knelpunten zijn in een goed werkend BIM-model beduidend lager dan in een traditioneel proces. Met de BIM-methode is een significante reductie van de faalkosten te realiseren.


Architectuur is het coördineren van ruimtelijke dromen. 10 jaar terug in aanraking met Revit waarmee de ruimtelijke dromen vorm te kunnen geven. met het bouwen van een 3D BIM model komt de bouwpraktijk steeds dichter bij, bij architect en bij opdrachtgever.


UITVOERING

Een 3D-model levert voor de aannemer veel voorkennis op waardoor hij bij het aanbesteden een reële inschatting kan maken van de risico’s die hij met de uitvoering van het project aangaat. Ook kunnen de ontwikkelingen in latere fases direct op alle reële mogelijkheden beoordeeld worden, waarmee aanzienlijk veel tijd bespaard wordt.  Zo kunnen bijvoorbeeld uitvoeringsproblemen in vroeg stadium worden geconstateerd die tijdens de uitvoering exponentiële kostenconsequenties kunnen hebben.

COMMUNICATIE

BIM betekent ook dat het traditionele afstemmen van plattegronden, gevels en doorsneden verandert. Binnen het 3D-model worden de plattegronden en de gevels tegelijk ontwikkeld. Voor de engineering kunnen de doorsneden op elke gewenste plek en op elk gewenst tijdstip gegenereerd worden. Hierdoor wordt een betere communicatie verkregen, zowel naar de opdrachtgever toe als naar de uitvoerende partijen.

Samenwerking is een belangrijk facet in de bouwpraktijk. Op het juiste moment informatie delen is hierin het belangrijkste. Voor onze projecten zetten we deze kennis en techniek in. Daarnaast bouwen wij modellen voor andere architecten en adviseren en begeleiden wij bedrijven met de implementatie van een BIM werkomgeving die toegespitst is op de regen bureau stijl.

3516_Clash_large

RUIMTELIJK INZICHT

Ook op het gebied van plattegrondontwikkeling kan de opdrachtgever profijt hebben van de voordelen van BIM. Een platte tekening is vaak geen ideaal communicatiemiddel. Het 3D model vormt een ideale basis om snel een detail ruimtelijk inzichtelijk te maken en een beeld op te roepen van de toekomstig te bouwen ruimte. Door dit ruimtelijke inzicht, kan de opdrachtgever in het ontwerpstadium nog wijzigingen doorvoeren die anders pas tijdens de uitvoeringsfase aan het licht zouden zijn gekomen.

PRESENTATIES

Indien de opdrachtgever 3D-impressies nodig heeft voor presentaties, verkoopbrochures of andere doeleinden, zijn deze op het model van het ontwerpteam te baseren. Dat betekent dat een visualisatiespecialist niet opnieuw hoeft te tekenen, maar direct kan beginnen met toekennen van de materialen en het plaatsen van de juiste belichting.

EXPLOITATIE

Het 3D-model met daaraan gekoppeld de materiaalstaten en de hoeveelheden is een uitstekende informatiebron voor het opstellen van een exploitatiemodel. Onderhoudschema’s kunnen direct gekoppeld worden aan de staten die door het systeem kunnen worden gegenereerd. Daarnaast krijgt u inzicht in uw toekomstige verbruik van uw energiestromen.

 

DE VOORDELEN VAN BIM VOOR U OP EEN RIJ GEZET.

KOSTENBEWAKING

Het BIM-model bevat alle intelligentie die nodig is om de hoeveelheden één op één te kunnen genereren, waardoor de bouw­kosten snel en nauwkeurig kunnen worden bepaald en centraal kunnen worden bijgehouden. Hierdoor wordt niet alleen tijd bespaard, maar kunnen eventuele wijzigingen nauwkeuriger met de opdrachtgever besproken worden. Kortom, vanuit een kostenoogpunt, vormt het BIM model een perfecte basis om gedurende het proces in meer detail de kosten te kunnen bewaken.

TIJDWINST

Tijdens de ontwerpfase in de BIM-methode komen in een vroeg stadium sneller knelpunten naar voren dan tijdens een traditioneel ontwerpproces. Door de inbreng van de betrokken adviseurs samen te brengen in één model zal er tijdwinst worden geboekt tijdens de gehele bouwfase. Door de ontwerpcoördinatie en samenwerking van de verschillende disciplines wordt in één doorloop direct het juiste eindresultaat bereikt.

MagiCAD_BIM_Image

Het uitgangspunt voor het ontwerpproces is dat de betrokken partners (architect, bouwkundige, constructeur en alle overige adviseurs) op basis van één 3D-model tot een volledig geïntegreerd ontwerp komen. Alle vereiste en benodigde informatie over objecten, materialen en eigenschappen worden digitaal, uitwisselbaar en centraal bereikbaar opgeslagen.

INFORMATIE

Als het punt bereikt is dat het definitief ontwerp gereed is, er een schat aan informatie die de diepgang van een traditionele bouwvoorbereiding overstijgt. Hierdoor zal er in de volgende fases (bouwvoorbereiding, bestek, aanbesteding en uitvoering) veel tijd en kosten kunnen worden bespaard. Daarnaast wordt de ad-hoc uitvoeringscoördinatie aanzienlijk gereduceerd.

REDUCTIE FAALKOSTEN

De BIM-methode biedt vele mogelijkheden om eventuele problemen en knelpunten in een ontwerp in een vroeg stadium boven water te krijgen. Hierdoor kunnen deze op het juiste moment worden opgelost: tijdens de ontwerpfase in plaats van tijdens de uitvoeringsfase. De kosten van het oplossen van problemen en knelpunten zijn in een goed werkend BIM-model beduidend lager dan in een traditioneel proces. Met de BIM-methode is een significante reductie van de faalkosten te realiseren.


Architectuur is het coördineren van ruimtelijke dromen. 10 jaar terug in aanraking met Revit waarmee de ruimtelijke dromen vorm te kunnen geven. met het bouwen van een 3D BIM model komt de bouwpraktijk steeds dichter bij, bij architect en bij opdrachtgever.


UITVOERING

Een 3D-model levert voor de aannemer veel voorkennis op waardoor hij bij het aanbesteden een reële inschatting kan maken van de risico’s die hij met de uitvoering van het project aangaat. Ook kunnen de ontwikkelingen in latere fases direct op alle reële mogelijkheden beoordeeld worden, waarmee aanzienlijk veel tijd bespaard wordt.  Zo kunnen bijvoorbeeld uitvoeringsproblemen in vroeg stadium worden geconstateerd die tijdens de uitvoering exponentiële kostenconsequenties kunnen hebben.

COMMUNICATIE

BIM betekent ook dat het traditionele afstemmen van plattegronden, gevels en doorsneden verandert. Binnen het 3D-model worden de plattegronden en de gevels tegelijk ontwikkeld. Voor de engineering kunnen de doorsneden op elke gewenste plek en op elk gewenst tijdstip gegenereerd worden. Hierdoor wordt een betere communicatie verkregen, zowel naar de opdrachtgever toe als naar de uitvoerende partijen.

Samenwerking is een belangrijk facet in de bouwpraktijk. Op het juiste moment informatie delen is hierin het belangrijkste. Voor onze projecten zetten we deze kennis en techniek in. Daarnaast bouwen wij modellen voor andere architecten en adviseren en begeleiden wij bedrijven met de implementatie van een BIM werkomgeving die toegespitst is op de regen bureau stijl.

3516_Clash_large

RUIMTELIJK INZICHT

Ook op het gebied van plattegrondontwikkeling kan de opdrachtgever profijt hebben van de voordelen van BIM. Een platte tekening is vaak geen ideaal communicatiemiddel. Het 3D model vormt een ideale basis om snel een detail ruimtelijk inzichtelijk te maken en een beeld op te roepen van de toekomstig te bouwen ruimte. Door dit ruimtelijke inzicht, kan de opdrachtgever in het ontwerpstadium nog wijzigingen doorvoeren die anders pas tijdens de uitvoeringsfase aan het licht zouden zijn gekomen.

PRESENTATIES

Indien de opdrachtgever 3D-impressies nodig heeft voor presentaties, verkoopbrochures of andere doeleinden, zijn deze op het model van het ontwerpteam te baseren. Dat betekent dat een visualisatiespecialist niet opnieuw hoeft te tekenen, maar direct kan beginnen met toekennen van de materialen en het plaatsen van de juiste belichting.

EXPLOITATIE

Het 3D-model met daaraan gekoppeld de materiaalstaten en de hoeveelheden is een uitstekende informatiebron voor het opstellen van een exploitatiemodel. Onderhoudschema’s kunnen direct gekoppeld worden aan de staten die door het systeem kunnen worden gegenereerd. Daarnaast krijgt u inzicht in uw toekomstige verbruik van uw energiestromen.

parallax_speeds = { fixed: '#post-280-title, #post-283-title, #post-285-title, #post-294-title' };